Sledujte nás: 

Prichádza 7. ročník programu podpory lokálnych komunít

Nadácia COOP Jednota v spolupráci s partnermi projektu vyhlasuje výzvu na podávanie žiadostí o poskytnutie grantu v rámci 7. ročníka Programu podpory lokálnych komunít.

 

Cieľom programu je podnietiť a podporiť rozvoj miestnych a regionálnych iniciatív, podporiť účasť občanov na miestnom a regionálnom rozvoji za účelom naplnenia lokálnej potreby alebo riešenia problému. Cieľom programu je rovnako zvýšenie spokojnosti s kvalitou života miestnych a  regionálnych komunít, a to najmä formou poskytovania financií v procese realizácie projektov z oblasti zachovania kultúrnych hodnôt, podpory a rozvoja športu, podpory vzdelávania, ochrany či tvorby životného prostredia.

 

Termín predkladania projektov: 

Žiadosti o grant je možné podávať v termíne od 1.2.2023 do 31.3.2023 cez on-line formulár zverejnený na stránke www.lokalnekomunity.sk

 

Výška finančného grantu6 000 €

 

Typy podporovaných aktivít:

 • Drobné stavby – komunitné záhrady a pod.
 • Grilovacie altánky a prístrešky
 • Lavičky a iný obecný alebo mestský mobiliár
 • Výstavba autobusových zastávok
 • Výsadba a údržba zelene v intravilánoch a extravilánoch obcí
 • Výstavba a údržba turistických trás a cyklotrás
 • Aktivity zamerané na ochranu životného prostredia
 • Vonkajšie športové ihriská a detské ihriská
 • Podpora lokálnych športových klubov
 • Aktivity zamerané na propagáciu tradícií Slovenska
 • Propagácia tradičných remesiel formou voľnočasových aktivít

 

 

Žiadosti môžu podávať orgány miestnej samosprávy, vzdelávacie inštitúcie (vrátane škôl a materských škôlok), združenia, nadácie a neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby a mimovládne organizácie.

 

Bližšie informácie o projekte nájdete na stránke: www.lokalnekomunity.sk

 

POSTUP HLASOVANIA A VYHLASOVANIE VÝSLEDKOV

 

Vždy čerstvé informácie

Každý štvrtok vás budeme informovať o aktuálnych ponukách, akciách či súťažiach.


  Dávam dobrovoľný súhlas na zasielanie bezplatného newslettra na mnou zadaný e-mail. Prihlásením sa na odber zároveň potvrdzujem, že som sa oboznámil/a a súhlasím s informáciami v časti Ochrana osobných údajov.

  Vyhľadajte si otváracie hodiny Vašej predajne COOP Jednota Námestovo