Sledujte nás: 

Oravská poliklinika v Námestove modernizuje vďaka Nadácii COOP Jednota

 

Nadácia COOP Jednota venovala peňažný dar vo výške 8 120 € na podporu a zlepšenie služieb Oravskej polikliniky Námestovo. Symbolický šek odovzdal Igor Jagelek, predseda predstavenstva COOP Jednoty Námestovo a Ján Bilinský, predseda COOP Jednoty Slovensko a predseda správnej rady Nadácie COOP Jednota. 

 

Nadácia COOP Jednota už 22 rokov kontinuálne podporuje aktivity, ktorých spoločným menovateľom je spoločenská zodpovednosť a humánne myšlienky. Pomoc a humánny prístup boli základom spotrebného družstevníctva už pri jeho zrode a tieto hodnoty sa v systéme COOP Jednota napĺňajú dodnes. Nadácia podporuje zdravotníctvo, šport, školstvo, ale aj rozvoj vzdelávania, kultúry a umenia. Pomoc tentokrát smeruje do Námestova, na Oravskú polikliniku Námestovo.

 

Riaditeľka Oravskej polikliniky sprevádza Oddelením klinickej biochémie a hematológie.

 

Oddelenie klinickej biochémie a hematológie

Z poskytnutej finančnej podpory bol zakúpený špeciálny prístroj, automatický hematologický analyzátor na meranie krvného obrazu pre potreby oddelenia klinickej biochémie a hematológie Oravskej polikliniky Námestovo. Oddelenie sa zaoberá biochemickým vyšetrením biologických materiálov a podieľa sa aj na neustálom vzdelávaní pracovníkov v odboroch klinickej biochémie a hematológie. „Oddelenie klinickej biochémie a hematológie, ktoré bude prístroj využívať, vyšetrí v priemere 9 000 pacientov mesačne. Analyzátor bude slúžiť pre pacientov so sťaženým venóznym odberom krvi, t.j. hlavne pre onkologických pacientov a detských pacientov, u ktorých minimalizuje záťaž a stres pri odbere krvi,“ vysvetľuje Mária Šišková, riaditeľka Oravskej polikliniky Námestovo.

 

Oddelenie klinickej biochémie a hematológie.

 

Podľa slov vedúcej laboratória Klinickej biochémie a hematológie Oľgy Matisovej, nový kvalitný prístroj uľahčí zamestnancom laboratória spôsob práce s odberom vzoriek, keďže s onkologickými pacientmi býva odber často komplikovanejší práve preto, že žily sa im postupne akoby strácajú. „Nový prístroj bude efektívnejší a bude sa môcť prepojiť s informačným systémom. Zabezpečí sa tak prenos informácií online cestou,“ doplnila O. Matisová.

 

Oddelenie klinickej biochémie a hematológie.

 

Inovácie otvárajú nové možnosti

Oravská poliklinika Námestovo je moderné zdravotnícke zariadenie, ktoré poskytuje zdravotnú starostlivosť prevažne pre obyvateľov Hornej Oravy už viac ako 60 rokov. V súčasnosti prevádzkuje všeobecnú ambulanciu pre dospelých, dve ambulancie pre deti a dorast, päť špecializovaných ambulancií a pracovisko funkčnej diagnostiky. Poliklinika zabezpečuje pohotovostnú službu pre dospelých aj deti a má aj špecializovanú zubnú ambulanciu prvej pomoci. O pacientov, ktorí sú v domácej liečbe, sa stará päť zdravotných sestier z Agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti. „S inováciami neotáľame. Od roku 2003 sa nemocnica neustále dobudováva. Na treťom poschodí polikliniky vzniknú ďalšie detské ambulancie a ambulancie všeobecného lekárstva. Pracujeme aj na pláne vybudovať na štvrtom a piatom poschodí rehabilitačné oddelenie. Radi by sme vytvorili aj Dom ošetrovateľskej starostlivosti,“ uvádza M. Šišková.

 

Oddelenie klinickej biochémie a hematológie.

 

Podpora v regióne je spoločenskou zodpovednosťou

Na finančnej pomoci v rámci zakúpenia vybraných zdravotníckych prístrojov sa Nadácia COOP Jednota podieľala prostredníctvom spotrebného družstva COOP Jednota Námestovo, ktoré v regióne pôsobí už viac ako tri desaťročia.  „Veľmi nás teší, že aj takýmto spôsobom môžeme prispieť k zvýšeniu kvality poskytovaných zdravotníckych služieb našej polikliniky. Vážime si prácu všetkých zdravotníkov a sme radi, že vďaka modernizácii sa môžu posúvať vpred,“ povedal Igor Jagelek, predseda predstavenstva, COOP Jednota Námestovo.

 

Oravská poliklinika v Námestove.

 

Oravská poliklinika Námestovo je strategickým zdravotníckym zariadením pre poskytovanie komplexnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti pre obyvateľov Hornej Oravy, ako aj pre návštevníkov tohto regiónu. Poskytuje ambulantnú, liečebno – preventívnu a neodkladnú zdravotnú starostlivosť. Dlhodobým cieľom organizácie je vytvoriť zariadenie, ktoré bude garantom poskytovania komplexnej ambulantnej a urgentnej zdravotnej starostlivosti v okrese Námestovo.

 

 

Galéria fotografií 

 

 

Vždy čerstvé informácie

Každý štvrtok vás budeme informovať o aktuálnych ponukách, akciách či súťažiach.


    Dávam dobrovoľný súhlas na zasielanie bezplatného newslettra na mnou zadaný e-mail. Prihlásením sa na odber zároveň potvrdzujem, že som sa oboznámil/a a súhlasím s informáciami v časti Ochrana osobných údajov.

    Vyhľadajte si otváracie hodiny Vašej predajne COOP Jednota Námestovo