Sledujte nás: 

Získajte grant a podporte svoju lokálnu komunitu!

Nadácia COOP Jednota v spolupráci s partnermi projektu vyhlasuje výzvu na podávanie žiadostí o poskytnutie grantu v rámci 8. ročníka Programu podpory lokálnych komunít.

 

 

Výzva – Program podpory lokálnych komunít

Cieľom programu je podnecovanie a podpora rozvoja miestnych a regionálnych iniciatív, podpora účasti občanov na miestnom a regionálnom rozvoji za účelom naplnenia lokálnej potreby alebo riešenia problému. Cieľom programu je taktiež zvýšenie spokojnosti s kvalitou života miestnych a regionálnych komunít, a to najmä formou poskytovania finančných prostriedkov v procese realizácie projektov z oblasti zachovania kultúrnych hodnôt, podpory a rozvoja športu, podpory vzdelávania, ochrany a tvorby životného prostredia a i.

 

Termín predkladania projektov:

Žiadosti o grant môžete podávať v termíne od 1.2.2024 do 31.3.2024 cez on-line formulár zverejnený na stránke www.lokalnekomunity.sk

 

Výška finančného grantu: 6 000 €

 

Typy podporovaných aktivít:

· Drobné stavby – komunitné záhrady a pod.

· Grilovacie altánky a prístrešky

· Lavičky a iný obecný alebo mestský mobiliár

· Výstavba autobusových zastávok

· Výsadba a údržba zelene v intravilánoch a extravilánoch obcí

· Výstavba a údržba turistických trás a cyklotrás

· Aktivity zamerané na ochranu životného prostredia

· Vonkajšie športové ihriská a detské ihriská

· Podpora lokálnych športových klubov

· Aktivity zamerané na propagáciu tradícií Slovenska

· Propagácia tradičných remesiel formou voľnočasových aktivít

 

Kto môže podávať žiadosti?

Orgány miestnej samosprávy, vzdelávacie inštitúcie (vrátane škôl a materských škôlok), združenia, nadácie a neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby a mimovládne organizácie.

 

Bližšie informácie o projekte nájdete aj na stránke: www.lokalnekomunity.sk

 

ČASOVÝ HARMONOGRAM 8. ročníka Programu podpory lokálnych komunít

 

Vždy čerstvé informácie

Každý štvrtok vás budeme informovať o aktuálnych ponukách, akciách či súťažiach.


    Dávam dobrovoľný súhlas na zasielanie bezplatného newslettra na mnou zadaný e-mail. Prihlásením sa na odber zároveň potvrdzujem, že som sa oboznámil/a a súhlasím s informáciami v časti Ochrana osobných údajov.

    Vyhľadajte si otváracie hodiny Vašej predajne COOP Jednota Námestovo